VIMATOL-SPL / RT

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР ЗА БЕТОНИ.НАМАЛЯВА СЕ  НАПРАВНАТА ВОДА С 20 %. БЕТОНА СТАВА ЛИВЪК,БЕЗ ПУКНАТИНИ И ШУПЛИ