VIRESIN

СИНТЕТИЧНА СМОЛА ЗА ЦИМЕНТОВИ СМЕСИ.НАМАЛЯВА ВОДОПОГЛЪЩАНЕТО,ЗАПРАШАВАНЕТО И УСИЛВА УСТОЙЧИВОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ СРЕЩУ ТРИЕНЕ.